FANDOM


Był zacnym rycerzem, wiele też dokonał dzieł rycerskich (...) On też stał się przedmiotem nienawiści dla wszystkich sąsiadów, a to skutkiem zwiści, jaką żywili dla jego ojca.

— Kronika polska Galla AnonimaMieszko II Lambert
MieszkoIILambert
Mieszko II na obrazie Jana Matejki.

Mieszko II Lambert (990 - 10 lub 11 maja 1034) - syn Bolesław Chrobry i Emnildy słowiańskiej król Polski w latach 1025 - 1031, od 1032 roku natomiast aż do śmierci książę. W czasie jego panowania doszło do bardzo poważnego kryzysu monarchii, związanego z wielokrotnymi atakami sąsiadów, ale przede wszystkim powstaniem ludności oraz tzw. reakcją pogańską. Polska utraciła zdobycze terytorialne Bolesława Chrobrego oraz status królestw, kraj został także spustoszony, a gospodarka, administracja i wojsko zrujnowane. Mieszko mimo, że udało mu się odzyskać władzę, nie zdołał odbudować państwa.

Biografia Edytuj

Początki panowania Edytuj

Po śmierci Bolesława Chrobrego 17 czerwca 1025 roku Mieszko zgodnie z jego wolą objął władzę. Zapewne wkrótce przeniósł się z Krakowa do Gniezna i tam 25 grudnia 1025 roku koronował. Panowanie Mieszka od początku było trudne. Musiał się bowiem młody władca uporać z braćmi: Bezprym i Ottonem, którzy nie odziedziczyli żadnej dzielnicy. Zwłaszcza pierwszy z nich, pierworodny syn Chrobrego, czuł się pokrzywdzony, zgodnie ze zwyczajowym prawem władzę po ojcu obejmował zawsze najstarszy syn. Wkrótce jednak obaj bracia, czy to wygnani, czy z własnej woli, znaleźli się poza granicami Polski: Bezprym na Rusi, Otton w Niemczech.

Sytuacja w Niemczech po śmierci Henryka II. Wojna z Niemcami Edytuj

Mieszko II Lambert i księżna Matylda
MieszkoKsięga
Księżna lotaryńska Matylda ofiaruje Księgę Modlitw królowi Mieszkowi II. Miniatura z Ordo Romanus.

Henryk II zmarł w 1024 roku, a wraz z jego śmiercią wygasła dynastia salicka. Rozpoczął się okres konfliktu o władzę, w którym udział wzięli bracia stryjeczni: Konrda Starszy oraz Konrad Młodszy, prawnukowie córki Ottona I Wielkiego. Mimo, że w końcu Młodszy ustąpił Starszemu, część panów niemieckich nie uznała tego i nadal popierała Młodszego. Wśród nich byli Ernest szwabski i Fryderyk lotaryński. Opozycjoniści poprosili o pomoc króla polskiego Mieszka II, pozostającego w ścisłych związkach, m.in. poprzez żonę, Rychezę, z arystokracją niemiecką. Mieszko zgodził się pomóc i w 1028 roku dokonał niszczycielskiego najazdu na Saksonię. Zniszczenia były ogromne i objęły nawet swym zasięgiem część ziem wieleckich, bowiem wkrótce do Niemiec przybyli posłowie wieleccy skarżąc się na Mieszka i oferując pomoc wojskową. Jednak atak przeprowadzony był za późno, cesarz Konrad zdołał ujarzmić przeciwników już w 1027 roku. Wkrótce doszło do wyprawy odwetowej cesarza, zresztą całkiem nieudanej, jego wojska bowiem nie doczekawszy się pomocy ze strony Wieletów podeszły jedynie pod Budziszyn. W 1030 roku doszło do drugiego ataku Mieszka, tym razem skoordynowanego z najazdem sprzymierzonego z Polską króla węgierskiego Stefana. Węgry toczyły walki z Niemcami już od 1028 roku, odpierając równocześnie ataki odwetowe wojsk cesarskich. Udało im się nawet przejściowo zająć Wiedeń.

Atak Niemców, Czechów i Rusinów na Polskę. Ucieczka Mieszka Edytuj

Niemcy wiedzieli, że jeżeli nie przygotują się lepiej przegrają wojnę, dlatego też cesarz porozumiał się z wielkim księciem kijowskim Jarosławem Mądrym, wciągnął także do wojny Czechy, a jego syn, Henryk, któremu powierzono obronę nad Bawarią, zagrożoną najazdami węgierskimi, zdołał zawrzeć z Węgrami pokój. Antypolską koalicję wspierał przebywający na Rusi starszy brat króla Mieszka, Bezprym, który słusznie liczył, że po obaleniu Lamberta, to on przejmie władzę.
Już w 1030 roku wojska ruskie zaatakowały Grody Czerwieńskie, zajmując przygraniczny gród Bełz. W tym samym, bądź dopiero w 1031 roku syn księcia Czech, Uldaryka, Brzetysław I odebrał Polsce Morawy. Niemcy w 1031 zebrali znaczne siły w Białej Górze nad Łabą, skąd zaczęli przeć na wschód i zdołali sforsować zaciętą obronę, odbierając Polsce Łużyce i Milsko. Jednak decydujący okazał się cios zadany Polsce przez wojska ruskie pod wodzą Jarosława Mądrego i jego brata Mścisława I Chrobrego, które zajęły Grody Czerwieńskie. Mieszko nie mógł walczyć na dwóch frontach, dlatego musiał uciekać za kraju. W Czechach został jednak schwytany przez księcia Uldaryka, który uwięził go i wykastrował. Tymczasem władzę w Polsce przejął wspierany przez Niemcy i Ruś Bezprym.

Poprzednik
Boleslaw I Chrobry
Król
1025-1034.r
Następca
Kazimierz Odnowiciel