FANDOM


Po jego [Siemowita] zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze.

— Kronika polska Galla Anonima

Lestek - półlegendarny książę Polan z dynastii Piastów, syn Siemowita, ojciec Siemomysła, dziadek Mieszka I. Rządził prawdopodobnie od około 900 do około 930 roku, choć ewentualny błąd tych ustaleń może wynosić nawet kilkadziesiąt lat. Kroniki praktycznie nic nie mówią o jego życiu, mimo to jednak historycy w większości uważają go za postać historyczną. Nic nie wiemy o jego żonach bądź żonie, jedynym znanym synem jest zaś Siemomysł. Legenda rodowa Sobieskich mówi, że ród ten wywodzi się od Metodii, córki Lestka i Sobiesława, wnuka legendarnego Sobiesława, księcia Dalen, stryja Popiela II. Niektórzy historycy przypuszczają, że Lestek mógł być ojcem biskupa Liège Ewrakera, belgijski kronikarz, Jan de Preis, żyjący w XIV wieku wspomina bowiem, że ów Ewraker (biskup w latach 959 - 971) był synem saskiej księżniczki i polańskiego księcia.