FANDOM


Bolesław II Szczodry, Śmiały (ok. 1042 - 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082) - syn Kazimierza Odnowiciela i Marii Dobroniegi, od 1058 roku książę Polski, od 1076 aż do 1079 roku król. Imię otrzymał po swym pradziadku, Bolesławie Chrobrym. Na nim też, jako władca Szczodry wzorował się. Kontynuował odbudowę potęgi Polski, rozpoczętą przez Kazimierza Odnowiciela, prowadził aktywną politykę zagraniczną, pozostając w sojuszu z Węgrami i Rusią oraz wspierając papieża w walce z cesarzem. Uwieńczeniem panowania Szczodrego była jego koronacja w 1076 roku. Jednak już trzy lata później w niejasnych okolicznościach, w skutek buntu możnych król musiał uciekać kraju na Węgry. Już nigdy do Polski nie powrócił. Miał jednego syna, Mieszka.

Biografia Edytuj

Życie do objęcia władzy Edytuj

Bolesław urodził się około 1042 roku jako syn księcia polskiego Kazimierza Odnowiciela i księżniczki ruskiej Marii Dobroniegi. O jego dzieciństwie i młodości nie wiadomo praktycznie nic. Władzę objął w 1058 roku po śmierci ojca, jednak Mazowsze prawdopodobnie przypadły jako lenno jego młodszemu bratu - Władysławowi Hermanowi, a Kujawy, według hipotezy Henryka Łowmiańskiego, drugiemu bratu, Mieszkowi.

Interwencja na Węgrzech Edytuj

Kiedy Bolesław Szczodry zasiadł na tronie panowały na arenie międzynarodowej pomyślna dla niego sytuacja. Na Rusi rządził spowinowacony z nim książę Izjasław, w Niemczech trwał okres chaosu politycznego, związanego z rywalizacją dwóch kandydatów o regencję nad małoletnim Henrykiem IV. Bolesław postanowił to wykorzystać i rozpocząć prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej. W 1060 roku wysłał wojska na Węgry, wspomagając walczącego o władzę z wspieranym przez Niemców królem Andrzejem, księcia Belę. Na pomoc Andrzejowi zamierzały pójść Czechy, dlatego część sił polskich wkroczyła na Morawy, wiążąc tym samym siły czeskie. Beli udało się pokonać króla Andrzeja i przejąć władzę na Węgrzech. Odtąd był on sojusznikiem Bolesława Szczodrego. Jednak wyprawa na południe doprowadziła do osłabienia wewnętrznego Polski. Pomorzanie zdołali uniezależnić się od kraju i stworzyć własne państewko.
W 1063 roku Bela zmarł, a jego synowie, Gejza i Władysław zostali wygnani przez syna obalonego niegdyś króla Andrzeja, Salomona. Dzięki wstawiennictwu Bolesława Szczodrego Gejza mógł powrócić do ojczyzny, gdzie wydzielono mu własną dzielnicę. W 1074 roku między nim a Salomonem wybuchł konflikt, w skutek którego Gejza przejął władzę i wypędził rywala. Po śmierci władcy w 1077 roku Salomon próbował przejąć władzę, Szczodry więc wyprawił się na Węgry i osadził na tronie brata zmarłego, Władysława.

Interwencja na Rusi Edytuj

W 1068 roku obalony został wielki książę kijowski Izjasław, spowinowacony z Bolesławem Szczodrym. Książę polski ruszył więc na Ruś, zdobył Kijów i osadził Izjasława ponownie na tronie, jednocześnie okazując swoją wyższość wobec niego. Jednak jego rządy nie trwały długo, już w 1074 roku musiał bowiem szukać wraz z rodziną schronienia w Polsce. Bolesław nie mając możliwości udzielić mu pomocy, postanowił porozumieć się z jego następcą, jego natomiast ograbił i wypędził z Polski.